TTP е сред пазарните лидери в областта на данъчното право и процесуалното представителство по данъчни дела. Данъчната ни практика е определена като Ранк 1 от Chambers & Partners и се отличава с това, че ние предлагаме практични, ефективни и трайни решения, пригодени към нуждите на клиентите ни.

read

Предоставяме съвети по вякакви данъчни въпроси, като корпоративно облагане, данъци при източника, данъци върху доходите на физическите лица, ДДС, акцизи и митни сборове. Предлагаме комплексни данъчни анализи и съвети при структуриране на сливания и придобивания, съдействие при данъчни ревизии и проверки.

Имаме богат опит и знания в областта на международното данъчно облагане и по специално в международното данъчно планиране и структури, данъчно планиране за чужденци, облагане на чуждестранни съдружници/акционери, облагане в група, трансферно ценообразуване, мерки за предотвратяване отклонението от данъчно облагане, международни финансови центрове, автоматичен обмен на информация.

Практиката ни по данъчни дела е сред най-добрите и услугите ни във връзка с процесуално представителство по данъчни дела са били използвани и оценени от множество чуждестранни инвеститори и водещи български предприятия. Работили сме по едни от най-трудните и значими данъчни дела в България.